İHANET.06 – 31 Mart Vakıası

İHANET.06 – 31 Mart Vakıası

Geçmişten Gelende bu hafta
31 Mart Vakkası
II. Meşrutiyete karşı düzenlenen ilk ayaklanma
Ayaklanmayı kim düzenledi? Ayaklanmada II. Abdülhamit’in parmağı var mı? İttihat ve Terakki ayaklanmaya teşvik mi etti? Ayaklanma bir alaylı-mektepli sorunundan mı kaynaklandı, yoksa irticayi bir hareket mi? İşte bütün bu soruların cevapları cevaplamaya çalışıyoruz.

No Comments

Post A Comment